Praha.cz

 
Nacházíte se: Počasí Kvalita ovzduší v Praze

Kvalita ovzduší v Praze

Název Kvalita ovzduší SO2
µg/m³
NO2
µg/m³
CO
µg/m³
PM10
µg/m³
O3
µg/m³
Střed Prahy
Praha 8-Karlín 2 - dobrá 16.5 21
Praha 2-Legerova (hot spot) 3 - uspokojivá 50.9 17
Praha 1-n. Republiky údaj není k dispozici 16
Praha 2-Riegrovy sady údaj není k dispozici 11 50.9
Praha 5-Smíchov 1 - velmi dobrá 12.4 18
Praha 10-Vršovice 1 - velmi dobrá 18
Praha 9-Vysočany 2 - dobrá 27.2 3 39.7
Okraj Prahy
Praha 8-Kobylisy 1 - velmi dobrá 7.8 5 56.7
Praha 4-Libuš 1 - velmi dobrá 4 22.4 7.8 47.9
Praha 10-Průmyslová 2 - dobrá 25.3 23
Praha 5-Stodůlky 2 - dobrá 21 52.1
Praha 6-Suchdol 2 - dobrá 24 47.3
Index Kvalita ovzduší SO2
µg/m³
NO2
µg/m³
CO
µg/m³
PM10
µg/m³
O3
µg/m³
1 velmi dobrá 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 20 0 - 33
2 dobrá 25 - 50 25 - 50 1000 - 2000 20 - 40 33 - 65
3 uspokojivá 50 - 120 50 - 100 2000 - 4000 40 - 70 65 - 120
4 vyhovující 120 - 350 100 - 200 4000 - 10000 70 - 90 120 - 180
5 špatná 350 - 500 200 - 400 10000 - 30000 90 - 180 180 - 240
6 velmi špatná > 500 > 400 > 30000 > 180 > 240